reseforsakring PDF Skriv ut Skicka sidan

 

Gouda Reseförsäkring

För resor inom Europa eller världen - för dig upp till 70 år
Från 2 – 365 dagar

 

  • Alarmcentral dygnet runt
  • Täckning vid sportaktiviteter som dykning, forsränning och bergsvandring
  • Komplement till hemförsäkringen eller heltäckande försäkring
  • Gäller utan självrisk
  • 100 % TRYGGHET

 

Goudas Reseförsäkring ger dig 100 % trygghet under resan. Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalningsgarantier. Våra läkare, sjuksköterskor och krispsykologer finns alltid på plats – allt för att du ska känna dig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.


INGEN SJÄLVRISK
Goudas Reseförsäkring gäller helt utan självrisk!

RESA MED FAMILJEN ELLER I GRUPP?
Gouda erbjuder 50 % premierabatt till alla barn som inte har fyllt 14 år på avresedagen och där minst en vuxen är medförsäkrad. Om ni reser i grupp om 10 personer eller fler, erbjuder vi 15 % premierabatt.

BARNRABATT
Gouda Reseförsäkring ger 50% rabatt till barn under 14 år. Rabatterna gäller när barnen försäkras tillsammans med minst en vuxen på samma försäkringsbrev.

VALMÖJLIGHETER
Goudas Reseförsäkring är flexibel och kan anpassas efter dina behov. Försäkringen har tre teckningsalternativ:

1. Reseförsäkring = heltäckande försäkring från dag 1
Du har ett fullt försäkringsskydd under hela resan.

2. Försäkring från dag 46
Försäkringen börjar gälla dag 46 på resan med ett fullt skydd, under förutsättning att du under resans dag 1 - 45 ska utnyttja din hemförsäkrings reseskydd.

3. Komplement till hemförsäkring
För resor kortare än 45 dagar
• Ersättning för självrisk i hemförsäkringens reseskydd
• Invaliditetsersättning vid olycksfall
• Krishjälp
• Extra egendomsskydd (valbart)
• Semestergaranti (valbart)

För resor längre än 45 dagar
• Ersättning enligt ovan dag 1 - 45, från dag 46 gäller fullt försäkringskydd
• Semestergaranti utgår dock

VALBARA MOMENT
Egendomsskydd
Vid förlust av ditt bagage under resan, kan egendomsskyddet ge täckning upp till 25 000 kr. Om du gör frånval av egendomsskyddet får du 20 - 30 % lägre premie.

Semestergaranti - endast valbart för resor kortare än 45 dagar
Med detta försäkringsmoment kan du till exempel få ersättning per dag eller ersättningsresa, om syftet med resan förstörs pga medicinska skäl. Ersättning lämnas också om du missar utresan eller hemresan, eller om du eller ditt bagage blir försenat. Om du gör frånval av semestergaranti får du 30 – 50 % lägre premie.

OBS!
Vid resor längre än 45 dagar där du ska utnyttja reseskyddet i hemförsäkringen de första 45 dagarna, gäller ersättningsnivåerna i den vänstra spalten dag 1-45 om du tecknat försäkringen som ett komplement till hemförsäkringen. Dag 46 övergår försäkringen till att täcka enligt nivåerna i den högra spalten.

Läkarvård
Du får ersättning för alla nödvändiga och skäliga kostnader för akut läkarvård, sjukhusvård, medicin, ambulanstransporter och övriga transporter för behandling och vård. Du skall söka läkare på vistelseorten i direkt anslutning till sjukdomens eller olycksfallsskadans uppkomst.

Hemtransport
I de fall det krävs ordnar och täcker vi hemtransport tillbaka till Sverige. Du får också ersättning för extrakostnader om du är tvungen att resa hem till allvarligt sjuk nära anhörig, eller om nära anhörig är tvungen att resa till dig.

Olycksfall - Invaliditetsbelopp
Vid olycksfallsskada gäller samma förutsättningar som i A. Läkarvård, för läkarvård. Försäkringen gäller för medicinsk invaliditet vid olycksfall som leder till bestående men och vid dödsfall på grund av olycksfall som drabbar dig under försäkringstiden. Invaliditet för bestående men räknas i procent av försäkringsbeloppet på 400 000 kronor. Försäkringen gäller även för vanprydande ärr.

Ansvarsskydd
Försäkringen gäller för dig som privatperson, om du under resan orsakar skada på tredje (annan) person eller dennes egendom och du blir ersättningsansvarig eller skadeståndsskyldig för detta. Gouda måste kontaktas innan du vidtar åtgärder.

Överfallsskydd
Vi lämnar ersättning för personskada som du utsätts för genom misshandel eller annat uppsåtligt våld. Ersättning beräknas enligt skadeståndslagen.

Rättsskydd
Blir du som privatperson involverad i en rättssak under resan hjälper vi dig och täcker för dina kostnader, inklusive ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Gouda måste kontaktas innan du vidtar åtgärder.

Krishjälp
Försäkringen täcker krispsykologisk behandling för psykiska skador som kan uppstå i samband med olycksfall, terrorhandlingar, brott begångna mot dig - och liknande händelser.

Evakuering
Ersättning för evakueringskostnader om UD uppmanar och arrangerar evakuering pga naturkatastrof eller krigsliknande händelse.

Egendomsskydd
Försäkringen gäller för lösegendom (ditt bagage) som du äger, hyr eller lånar för tillfälligt personligt bruk. Försäkringen gäller för skada på din lösegendom som är orsakad av plötslig och oförutsedd händelse, såsom till exempel inbrott, stöld, brand, skadegörelse, läckage eller rån. Försäkringen gäller under förutsättning att du varit aktsam.

Semestergaranti
Med semestergaranti får du ersättning om din semester inte har gått att genomföra som du planerat. Du får till exempel ersättning för sjukdom, förseningar för dig eller ditt bagage eller om du inte kan genomföra planerade aktiviteter som semestern hade som syfte (en skadad hand gör det till exempel inte möjligt att bergsklättra eller spela golf).


Beräkna premie och köp din Reseförsäkring

 

 

 


Goudas Alarmcentral (24-timmars assistans)
A.C Meyers Vænge 9
2450 København SV
Danmark

Telefon: + 45 33 15 60 60
Telefax: + 45 33 15 60 61
E-mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

  Beräkna premie och köp din Reseförsäkring

 

 

   

 

Amadeus Travel Solutions

  Buena Vida Travel Club
  Gouda Reseförsäkringar
  Kammarkollegiet   Svenska Resebyråföreningen
  Travel Support Partner

 

Senast uppdaterad 2014-10-17 kl. 15:53